IO6: Ocena, uznanie i akredytacja kursu

Ważne jest, aby struktura kursu (IO3) i materiały szkoleniowe utworzone w ramach projektu ADLAB PRO (IO4) były oficjalnie uznawane i akredytowane na poziomie europejskim, co zapewni ich jakość, a także trwałość samego projektu. Rezultat IO6 projektu ADLAB PRO poświęcony będzie właśnie temu celowi. Wynikiem ADLAB PRO będą dwa typy oceny i akredytacji: w ramach systemu ECTS dla szkół wyższych i w ramach systemu ECVETS dla przedsiębiorstw zainteresowanych szkoleniem zawodowym. Przydzielenie punktów ECTS/ECVETS każdemu składnikowi szkoleniowemu w ramach projektu ADLAB PRO ułatwi wykorzystanie materiałów szkoleniowych zarówno przez szkoły wyższe, jak i w ramach szkolenia zawodowego (np. kursów wewnętrznych w przedsiębiorstwach), a jednocześnie zagwarantuje jakość i standardy akredytacyjne. Liderem rezultatu IO6 będzie UNITS, ale wszyscy partnerzy wezmą aktywny udział w procesie akredytacji. Partnerzy ze szkół wyższych odegrają kluczową rolę w określeniu efektów kształcenia i w przydzieleniu odpowiedniej liczby punktów każdemu składnikowi szkoleniowemu (lub każdej jednostce, por. IO3 i IO4). Partnerzy pozaakademiccy będą współpracować z partnerami z uczelni wyższych w celu przydzielenia punktów ECVETS.Rezultat IO6 będzie realizowany jednocześnie z innymi rezultatami. Zatem poszczególne składniki szkoleniowe będą nie tylko opracowywane (IO3), tworzone (IO4), testowane i oceniane (IO5), ale będą też poddane akredytacji (IO6). Każdy z partnerów określi oczekiwane efekty kształcenia (tzn. co uczeń wie, rozumie i jest w stanie zrobić po zakończeniu procesu kształcenia), umiejętności i kompetencje nabywane w ramach każdego składnika szkoleniowego, a także obliczy liczbę punktów ECTS i ECVETS dla każdego składnika.

BACK / NEXT

Advertisement