IO6: Evalvacija izobraževalnega programa, priznanje in določitev kreditnih točk

Ključnega pomena je, da bodo oblika izobraževalnega programa (intelektualni produkt 3) in učne vsebine, ki bodo razvite v okviru ADLAB PRO (intelektualni produkt 4), uradno priznane in potrjene na evropski ravni, da bi zagotovili njihovo kakovost in trajnost ter vzdržljivost projekta. V okviru intelektualnega produkta 6 se bo ADLAB PRO posebno posvetil temu namenu. ADLAB PRO bo predlagal dve različni vrsti evalvacije in akreditacije: višje šolske izobraževalne institucije bodo uporabljale ECTS in ECVETS podjetja, ki so zainteresirana za poklicno izobraževanje. S tem, da se bo dodelilo ECTS/ECVETS posameznim izobraževalnim komponentam ADLAB PRO bo omogočilo lažjo uporabo ADLAB PRO učnega gradiva v visokošolskih ustanovah in pri poklicnem usposabljanju (npr. v podjetjih), obenem pa bo s tem zagotovljena tudi kakovost. Intelektualni produkt 6 bo vodila Univerza v Trstu, vsi partnerji pa bodo aktivno sodelovali v procesu akreditacije. Univerzitetni partnerji bodo bistvenega pomena za opredelitev učnih rezultatov in za kvantitativno določitev ECTS, dodeljenih vsaki posamezni izobraževalni komponenti (ali enoti, glejte intelektualni produkt 3 in 4). Neakademski partnerji pa bodo ključnega pomena pri določevanju vrednosti ECVETS. Intelektualni produkt 6 se bo razvijal obenem z drugimi intelektualnimi produkti. Med oblikovanjem (3), ustvarjanjem (4), preizkušanjem in ocenjevanjem učnih gradiv (5), se bo dodeljevalo tudi kreditne točke (6). Vsak partner bo opredelil rezultate pričakovanega pridobljenega znanja (na primer, kaj študent zna, razume in je sposoben narediti po končanem izobraževanju), obenem pa tudi znanja in kompetence, ki jih je treba pridobiti pri vsaki izobraževalni komponenti, in bo izračunal njeno vrednost v kreditnih točkah, tako da bi vsaki enoti dal odgovarjajočo število ECTS in ECVETS.

BACK / NEXT

Advertisement