IO6: Evaluatie, Erkenning en Accreditatie van de opleiding

Het is cruciaal dat het curriculum (IO3) en de lesmaterialen die ontwikkeld werden door ADLAB PRO (IO4) officieel erkend worden op Europees niveau. Dit garandeert de kwaliteit, de duurzaamheid en de robuustheid van het project. De laatste onderzoeksfase (IO6) is dan ook gericht op het ontwikkelen van twee soorten evaluaties en accreditaties. Enerzijds worden credits toegekend: ECTS-credits voor hoger onderwijsinstellingen en ECVETS-credits voor bedrijven en dienstverleners. De toekenning van deze credits aan elke onderwijsmodule maakt het eenvoudiger het ADLAB PRO lesmateriaal te gebruiken in zowel universitaire als professionele contexten, waarbij men kan rekenen op accreditatie standaarden en kwaliteit. De universiteit van Trieste, Italië zal deze onderzoeksfase leiden, maar alle partners dragen bij tot het accreditatieproces. Voornamelijk de universitaire partners zullen een grote bijdrage leveren in het bepalen van de leerdoelen en het toekennen van ECTS-credits aan elke leermodule (zie IO3 en IO4). Niet-onderwijspartners zorgen voor het toekennen van ECVETS-credits. IO6 loopt parallel met de andere onderzoeksfases, zodat het lesmateriaal niet alleen ontworpen, ontwikkeld en getest wordt, maar tegelijkertijd ook geaccrediteerd wordt. Elke projectpartner bepaalt mee wat de verwachtte leerdoelen zijn (bijvoorbeeld wat een deelnemer moet weten, begrijpen en wat hij moet kunnen na voltooiing van de opleiding), wat de competenties per leermodule zijn en welke credits toegekend moeten worden aan elke module.

BACK / NEXT

Advertisement