IO5: Ocena i testowanie

Jednymi z głównych założeń niniejszego projektu są ocena jakości i dążenie do doskonałości. Celem projektu jest zaplanowanie strategicznego rozwoju treści kursu na podstawie rezultatów IO1 i IO2, przy jednoczesnej ocenie skuteczności treści szkoleniowych i struktury kursu przez potencjalnych użytkowników. Treści szkoleniowe będą tworzone stopniowo, co pozwoli na ich ocenę na każdym etapie tworzenia. Zmiany wynikające z informacji zwrotnej będą wdrażane natychmiastw celu uniknięcia końcowej korekty całości materiału. Taki sekwencyjny sposób realizacji, połączony z okresową oceną, zagwarantuje odpowiednią jakość i zawartość merytoryczną, a także odpowiednie tempo realizacji. Partnerzy są świadomi wagi oceny i konieczności włączenia jej w proces realizacji projektu od samego początku. Niniejszy rezultat przyjmie formę krótkich sprawozdań, które zostaną następnie połączone w podręcznik (dostępny w wersji papierowej i internetowej). Sprawozdania te zawierać będą ocenę rezultatów IO1-4, pokażą proces realizacji projektu i wszelkie modyfikacje wprowadzone w początkowych fazach projektu. Partner odpowiedzialny za rezultat  IO5 (UtopianVoices Ltd.) dokona dokładnej oceny rezultatów projektu na podstawie wcześniej określonych celów i zgodnie z ustalonym harmonogramem. Ocena zewnętrzna przyjmie formę krótkich ankiet rozpowszechnianych wśród grup użytkowników, które to już pokazały swoje zaangażowanie w projekt. Wynikiem tego będzie zbiorowe opracowanie podsumowania badań podjętych w celu realizacji rezultatów IO1-4 oraz oceny niezawodności i zadowolenia z każdego etapu projektu. Podręcznik oceny ma stać się pomocnym źródłem dla osób korzystających z dorobku projektu ADLAB PRO, ma być syntezą dostępnych możliwości szkoleniowych i wskazówką, które z dostępnych opcji mogą być szczególnie przydatne dla konkretnej grupy docelowej. Jako że rezultat IO1 już sam w sobie stanowi ocenę istniejących treści szkoleniowych, w celu zapewnienia spójności i uniknięcia duplikacji działań, odpowiednie jego narzędzia i miary zostaną również wykorzystane w rezultacie IO5.

BACK / NEXT

Advertisement