IO5: Evalvacija in testiranje

Preverjanje kakovosti in prizadevanje za odličnost sta gonilni sili tega projekta. Namen projekta je premišljena izdelava vsebin izobraževalnega programa, obenem pa tudi analizira učinkovitost modela in vsebin z možnimi uporabniki. Vsaka posamezna vsebina bo izdelana progresivno, tako da jo bo mogoče oceniti na vsaki stopnji razvoja. Takoj bo upoštevana vsaka pripomba, tako da končni popravki materiala ne bodo potrebni. To postopno razvijanje z ad hoc evalvacijo bo zagotavljalo kakovost vsebin, njeno adekvatnost in progresivnost. Konzorcij se zaveda pomen evalvacije, zato jo v projekt vključuje že od začetne stopnje. Intelektualni produkt 5 bo pripravil kratka poročila, ki bodo zbrana v priročnik (tiskan in na spletu), v katerem bodo ocenjene prve štiri faze projekta ter tako prikazana evolucija projekta in izpopolnitev posameznih stopenj. Odgovorni partner za to fazo projekta je Utopian Voices Ltd., ki bo evalviral rezultate na osnovi ciljev in dorečenih rokov. Razdeljeni bodo tudi vprašalniki zadovoljstva uporabnikom, sodelujočim pri projektu. Rezultat bo povzetek izvršene raziskave v prvih štirih intelektualnih produktih, v kateri bo merjena zanesljivost in zadovoljstvo različnih deležnikov. Pričakuje se, da bo Priročnik evalvacije priročen pripomoček za strokovnjake ADLAB PRO projekta, saj bo vseboval tudi informacije o obstoječem izobraževanju in tudi priporočila za prilagoditev različnim uporabnikom. Ker bo že v prvem intelektualnem produktu narejena analiza obstoječih izobraževalnih programov, se bo uporabila tudi ta orodja in sredstva, da bi se izognili podvajanju.

BACK / NEXT

Advertisement