IO5: Evaluatie en testen

Het huidige project streeft naar grondige kwaliteitscontrole en excellentie. Het project stelt niet alleen de strategische ontwikkeling van lesmateriaal op basis van IO1 en IO2 voorop, maar wil tegelijkertijd de doeltreffendheid van het materiaal en van het curriculum testen met potentiële gebruikers. De lesinhoud wordt stapsgewijs ontwikkeld, zodat de kwaliteit ervan in elke fase van de ontwikkeling opgevolgd kan worden. Feedback kan op die manier meteen worden verwerkt, in plaats van enkel in een finale revisie. Deze stapsgewijze ontwikkeling en controle garanderen de kwaliteit, de doeltreffende en continuïteit van het project. De projectpartners beseffen het belang van het inbouwen van kwaliteitscontrole van bij de start van het project. De output van deze onderzoeksfase zal bestaan uit een reeks korte rapporten die samen een (digitaal en papieren) handboek vormen met een evaluatie van de output van de eerste vier fases (IO1 tot IO4). Dit handboek toont aan hoe het onderzoek geëvolueerd is en hoe elke fase van het project uitgewerkt/aangepast werd. Utopian Voices Ltd is verantwoordelijk voor IO5 en zal de outputs van elke IO zorgvuldig toetsen aan de vooropgestelde projectdoelen en de projecttiming. Bovendien worden korte vragenlijsten afgenomen van gebruikers om te peilen naar hun tevredenheid over het project. Het resultaat van IO5 is een overzicht van het projectonderzoek, gekoppeld aan een evaluatie van de betrouwbaarheid van de resultaten en aan een tevredenheidsonderzoek over elke fase. Het evaluatiehandboek dat hieruit voortvloeit vormt nuttig materiaal voor ADLAB PRO professionals, die hierin een samenvatting vinden van de beschikbare opleidingen en de geschiktheid ervan voor verschillende doelgroepen. Aangezien deze onderzoeksfase nauw aansluit bij het overzicht van de bestaande opleidingen uit IO1, dat ook een evaluatie inhoudt, zullen de meetinstrumenten en de methodologie gebruikt in IO1 gedeeld worden met IO5 om consistent te zijn en geen overlap te creëren.

BACK / NEXT

Advertisement