IO4: Tworzenie treści kursu

Tworzenie treści kursu (UAB)

 

Po określeniu profiluzawodowego (IO2) i zdefiniowaniu modułowej struktury kursu (IO3) rozpoczną się prace w ramach rezultatu IO4, których namacalnym wynikiem będzie treść kursu. Zostanie jej nadana modułowa struktura, gdzie w każdej jednostce materiały szkoleniowe będą mogły przyjąć wielorakie formy, np. wideo online, dokument elektroniczny, zarejestrowane webinarium, tutorial, prezentacja lub plik tekstowy. Treść kursu będzie tworzona jednocześnie z realizacją rezultatu IO5 (aby zagwarantować jej jakość), a także jednocześnie z realizacją rezultatu IO6 (aby dokonać kwantyfikacji punktów edukacyjnych dla każdego składnika szkoleniowego). Treść utworzona w ramach IO4 będzie elastyczna i możliwa do łatwego przystosowania do różnych profilów osób szkolonych, kontekstów szkoleniowych i – w miarę potrzeb – różnych ścieżek edukacyjnych. Nacisk położony zostanie na ćwiczenia praktyczne, interakcje między uczestnikami i autentyczne doświadczenia. Projekt wykorzysta również bogactwo językowe i kulturowe Europy. Odzwierciedli też wielość typów tłumaczenia audiowizualnego, które sądobrze reprezentowane w konsorcjum projektu. Część treści będzie dostępna w wielu językach. Treść kursu zostanie udostępniona przez stronę internetową ADLABPRO. W miarę możliwości promować będziemy politykę otwartego dostępu. Liderem rezultatu IO4 jestUniwersytet Autonomiczny w Barcelonie (UAB), uczelnia z bogatym doświadczeniem w zakresie uczenia audiodeskrypcji. Pozostali partnerzy będą również mocno zaangażowani w realizację tej części projektu.

BACK / NEXT

Advertisement