IO4: Razvijanje vsebine izobraževalnega programa

V intelektualnem produktu 2 bo definiral profesionalni profil, v intelektualnem produktu 3 bo izdelana modularna struktura izobraževalnega programa, intelektualni produkt 4 pa se bo pripravil vsebine za ta izobraževalni program. Vsebine bodo razdeljene na samostojne celote, ki se bodo lahko izdelale v različnih formatih, od videov na internetu, elektronskih dokumentov, posnetih webinarjev, vaj, posnetih primerov ali besedilnih dokumentov in še druge vrste učnih materialov. Vsebina bo razvita obenem z intelektualnim produktom 5, da bi se tako zagotovilo njeno kvaliteto, in tudi obenem z intelektualnim produktom 6, da se bo kvantitativno opredelilo število kreditnih točk, ki ga bo imel vsak posamezni del izobraževanja. Vsebina, ki bo razvita v intelektualnem produktu 4, bo fleksibilna in enostavno prilagodljiva različnim izobraževalnim profilom in izobraževalnim institucijam, predlagala pa bo tudi različne učne poti, če bo tako potrebno. Velik poudarek bo dan na praktične dejavnosti, na interakciji s sodelujočimi in na dejanske izkušnje. Projekt bo upošteval tudi jezikovno bogastvo Evrope, njeno kulturno raznovrstnost in tudi različne pristope k avdiovizualnemu prevajanju, predstavljenimi na konzorciju, in bo pripravil izbor učnega materiala v različnih jezikih. Vsebine bodo na voljo na web strani ADLAB PRO in bodo, če bo le mogoče, odprtega tipa. Ta intelektualni produkt bo ob sodelovanju vseh partnerjev projekta vodila Univerza v Barceloni, univerza z dolgoletnimi izkušnjami na področju izobraževanja avdiodeskripcije.

BACK / NEXT

Advertisement