IO3: Ontwerp van de opleiding

De derde onderzoeksfase (IO3) wordt geleid door de Universiteit Antwerpen en heeft tot doel een opleiding te ontwerpen op basis van de input van IO1 en IO2, namelijk op basis van het beroepsprofiel en de vaardigheden en competenties van professionele audiobeschrijvers. Het ontwerp gaat uit van een modulaire structuur, zodat (delen van) de opleiding in verschillende contexten gebruikt kunnen worden, zowel door universiteiten en als door dienstverleners die een training aanbieden. Het modulaire ontwerp maakt het mogelijk alle modules te doceren als een geheel of specifieke modules te selecteren om een aangepaste opleiding te creëren. Het ontwerp voorziet e-learning, ‘flipped learning’ en klassikale lessen en beslaat verschillende soorten AD (waaronder AD voor tv, film, theater, live evenementen, musea en andere culturele evenementen). Onderwerpen die aan bod komen zijn: de AD als semiotische tekst, AD-doelgroepen, het analyseren van verschillende AD-contexten, het schrijven van een AD-script, AD workflow management en AD-productietechnieken. De output van deze onderzoeksfase bestaat uit een grafische weergave van de voorgestelde opleiding die de modulaire structuur en de flexibiliteit duidelijk weergeeft. Een uitgebreid rapport zal deze structuur toelichten, de gemaakte keuzes verduidelijken, de functionaliteit en de leerdoelen bespreken en ook aantonen op welke verschillende manieren de modules gebruikt kunnen worden. Ten slotte zal ook een protocol ontwikkeld worden waarin uitgelegd wordt hoe de opleiding en de materialen toegankelijk gemaakt kunnen worden voor blinden en slechtzienden, indien deze zouden willen deelnemen aan het AD-productieproces.

BACK / NEXT

Advertisement