IO3: Oblikovanje izobraževalnega programa

Cilj intelektualnega produkta 3, ki ga bo vodila Univerza v Antwerpu, je oblikovanje izobraževalnega programa na osnovi prvih dveh intelektualnih produktih, se pravi, na osnovi definicije profesionalnega profila, njegovih kompetenc in znanj. Program bo oblikovan v modularni strukturi, ki jo bo mogoče uporabljati v različnih kontekstih, tako v univerzitetnih programih kot tudi pri tečajih znotraj podjetij ali drugih institucij. Oblika programa bo torej modularna, kar pomeni, da se bodo posamezni moduli lahko izvajali ločeno ali pa skupno. Oblika programa bo primerna tako za on line poučevanje kot tudi za izobraževalne delavnice in klasična predavanja in bo obravnaval različna področja AD (AD za film, TV, gledališče in druge dogodke v živo in tudi AD za muzeje in široko paleto drugih kulturnih dogodkov). Pokrival bo področja, kot so semiotsko delovanje AD, analizo končnih uporabnikov AD, kontekst AD, izdelavo scenarija zvočnega opisa, izdelavo delovnih procesov in ustreznih tehnik produkcije. Rezultat tega intelektualnega produkta bo grafični prikaz predlaganega izobraževalnega programa, s čimer bo na vizualni način predstavljena njegova modularna zgradba in fleksibilnost. Podrobno poročilo pa bo celovito razložilo obliko strukture, razloge za posamezne odločitve, funkcionalnost in pridobljena znanja za vsak posamezni modul in različne načine, na katere so le-ti lahko implementirani. Narejen bo tudi protokol, ki bo opisal, kako bodo izobraževalni program in njegova gradiva lahko prirejeni tako, da bodo dostopna za slepe in slabovidne ljudi, ki bi se radi profesionalni vključili v proces priprave zvočnih opisov.

BACK / NEXT

Advertisement