IO2: Profesionalna avdiodeskripcija: Definicija profila

Intelektualni produkt 2 vodi Univerza v Trstu, Italija. Gre za logično nadaljevanje prvega intelektualnega produkta in nepogrešljivo stopnico do tretjega. Opredelitev profila profesionalnega zvočnega opisovalca, njegovih znanj in sposobnosti je ključnega pomena za celoten projekt. Čeprav se AD proizvaja – v različnih obsegih – v različnih državah (ADLAB 2012), izven zaprtih profesionalnih krogov ni veliko znanega o tem, kdo zvočni opisovalci so, koliko jih je ter kakšnega izobraževanja, če sploh, so bili deležni. Ti aspekti so ključni, če upoštevamo učinek, ki ga imajo zvočni opisi lahko na uporabnike, in glede na potrebo po visoko kvalitetnih zvočnih opisih različnih kategorij avdiovizualnih besedil (kino, TV, živi dogodki, muzeji in umetnostne galerije itd.). Oblikovanje profila strokovnjaka za avdiodeskripcijo se bo izhajalo iz analize obstoječega študijskega gradiva, vključno s priporočili in priročniki, opravilo pa se bo tudi posvetovanja z aktivnimi zvočnimi opisovalci ter, kar je najpomembneje, s končnimi uporabniki zvočnih opisov. Še prav posebej želimo dobiti vpogled v izobraževanje, ki je bilo že opravljeno, ter v to, kaj pri trenutnem izobraževanju manjka, čemu se daje največji poudarek in katere kompetence je treba bolje razviti. Rezultati tega intelektualnega produkta nam bodo pokazali, ali obstajajo določene kompetence, ki se polju trenutno izvajajočih se izobraževalnih programov, zajetih v prvem intelektualnem produktu in v bibliografiji, ne pojavljajo. Rezultati te analize bodo uporabni za univerze, imeli pa bodo tudi direkten in indirekten učinek na ciljne skupine tega projekta. Končni rezultat bo dokument, ki bo podrobno opisal profil profesionalca za avdiodeskripcijo in bo tudi izhodišče za razvoj kurikuluma.

BACK / NEXT

Advertisement