IO2: Het profiel van de professionele audiobeschrijver

IO2 wordt geleid door de universiteit van Trieste, Italië. Het opstellen van het profiel van professionele audiobeschrijvers en hun competenties vormt de sleutel van het huidige project, vloeit voort uit de eerste onderzoeksfase (IO1) en vormt de basis voor de ontwikkeling van lesmateriaal in de volgende fases. Hoewel verschillende landen (ADLAB 2012) in meerdere en mindere mate AD aanbieden, weten we weinig over wie de beschrijvers zijn, hoeveel er zijn, of ze een opleiding genoten hebben en welke. Dit is echter essentieel, als we bedenken welke impact AD heeft op de gebruikers ervan en hoe belangrijk kwaliteitsvolle beschrijving van verschillende soorten audiovisueel materiaal is (cinema, tv, live evenementen, musea en tentoonstellingen). Deze onderzoeksfase vertrekt van een literatuurstudie, waarin ook de bestaande AD-richtlijnen worden opgenomen, en wordt gevolgd door semi-gestructureerde interviews met professionele audiobeschrijvers en eindgebruikers. Op die manier willen we vooral inzicht krijgen in de opleidingen die beschrijvers hebben genoten, welke aspecten ontbreken in hun huidige opleiding, welke accenten huidige opleidingen leggen en welke competenties nog verder ontwikkeld moeten worden. Op basis van deze resultaten kunnen we dan vaststellen of bepaalde competenties niet aan bod gekomen zijn in de studie uitgevoerd in het kader van IO1 en de literatuurstudie. Deze resultaten zijn niet alleen relevant voor hoger onderwijsinstellingen, maar hebben ook een directe en indirecte impact op de doelgroepen van het huidige project. De output van deze onderzoeksfase is een document met een gedetailleerd beroepsprofiel dat als basis zal dienen voor de curriculumontwikkeling.

BACK / NEXT

Advertisement