IO1: Overzicht van de huidige AD opleidingen

De eerste projectfase (“intellectual Output”, afgekort IO) wordt gecoördineerd door de Adam Mickiewicz University in Poznań, Polen. In deze fase worden de huidige AD-opleidingen bestudeerd. Ze omvat een overzicht van de huidige universitaire opleidingsmodules en de opleidingen aangeboden door dienstverleners voor verschillende vormen van voorbereide zowel als live-AD. De resultaten van deze IO bieden een overzicht van de huidige situatie, namelijk welke aspecten in alle opleidingsprogramma’s voorkomen en welke aspecten nog ontbreken in het kader van de ontwikkeling van een AD-curriculum, met als doel te identificeren wat de probleemgebieden zijn voor het ontwikkelen van een volwaardig beroepsprofiel en curriculum. IO1 bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief gedeelte. Het kwantitatieve gedeelte bestaat uit een onlinevragenlijst voor docenten AD in het hoger onderwijs en trainers bij dienstverleners in Europa. Via deze vragenlijst verzamelen we informatie over het aantal bestaande opleidingen/trainingen, de duur ervan, het soort training/opleiding, het aantal deelnemers, de lesmethodes, de verhouding tussen theorie en praktijk en de evaluatiemethodes. Nadien volgt het kwalitatieve gedeelte, namelijk een gedetailleerde analyse van lesmateriaal dat ter beschikking gesteld werd door AD-docenten van de projectpartners. Het gaat om een grondige analyse van bestaande curricula, theoretisch materiaal, audiovisueel materiaal en oefeningen. Bovendien worden diepgaande interviews afgenomen met een aantal docenten/trainers om een beter inzicht te krijgen in hun aanpak. De analyses uitgevoerd in het kader van IO1 zullen een duidelijk beeld creëren van het huidige opleidingsaanbod in het domein van AD.

BACK / NEXT

Advertisement