IO1: Evaluacija obstoječih poučevalnih praks avdiodeskripcij

Ta intelektualni produkt bo ocenil obstoječe prakse na področju poučevanja avdiodeskripcije (AD) in ga bo vodila Univerza Mickiewicz iz Poznana na Poljskem. Vseboval bo pregled obstoječih univerzitetnih tečajev in tudi izobraževalne prakse, ki so jih vpeljali izvajalci AD. Ta intelektualni produkt bo obsegal izobraževanje različnih oblik posnete AD in AD v živo. Rezultat te prve raziskovalne faze bo pregled sedanje situacije, na osnovi katere bo mogoče ugotoviti, kaj imajo skupnega vsi izobraževalni programi, ter kaj je še potrebno, da bi bilo mogoče izdelati profesionalni študijski načrt za strokovnjaka za avdiodeskripcijo. Cilj te faze je preučiti težavna področja pri definiciji profesionalnega profila in pri razvoju kurikuluma. Ta intelektualni produkt se bo delil na kvantitativen in kvalitativen del. Kvantitativna raziskava bo narejena s spletnim vprašalnikom, ki bo poslan univerzitetnim profesorjem in izvajalcem AD po vsej Evropi. Zbrani bodo podatki o kvantiteti in dolžini izobraževanj, tipih izobraževanj, velikosti skupin, poučevalnih modelih, količini in razmerju med teorijo in prakso na tečajih, pa tudi o načinih ocenjevanja. V drugi stopnji bo opravljena kvalitativni pregled sedanje situacije, ki bo vseboval tudi natančno analizo materialov, ki jih profesorji sodelujočih institucij uporabljajo na svojih izobraževanjih in tečajih. Analizirali bomo učne načrte, teoretične materiale, avdiovizualne materiale in realizirane vaje. Izvedli bomo tudi izčrpne pogovore z izbranimi profesorji, da bi dobili še točnejše podatke o njihovem izobraževalnem pristopu. Analiza intelektualnega produkta 1 nam bo dala širšo sliko trenutnih izobraževalnih praks na področju avdiodeskripcije.

BACK / NEXT

Advertisement