Intellectual outputs (PL)

Rezultaty pracy intelektualnej to działania w ramach projektu prowadzące do namacalnych i istotnych wyników, takich jak publikacje i materiały szkoleniowe. ADLAB PRO składa się z sześciu rezultatów pracy intelektualnej i powiązanych z nimi zadań:

IO1: Ocena obecnychdziałań szkoleniowych w zakresie AD

IO2: Określenie profilu zawodowego audiodeskryptora

IO3: Określenie struktury kursu

IO4: Tworzenie treści kursu

IO5: Ocena i testowanie

IO6: Ocena, uznanie i akredytacja kursu

Dla każdego rezultatu wypracowane zostaną odpowiednie dokumenty, między innymi raporty, które rozpowszechnione zostaną poprzez stronę internetową. Każdemu rezultatowi przyporządkowano odpowiedni okres.

Advertisement