Intellectual outputs (NL)

Intellectuele outputs zijn projectactiviteiten die leiden tot tastbare en relevante resultaten zoals publicaties en didactisch materiaal. ADLAB PRO richt zich op de productie van 6 IOs:

IO1: Overzicht van de huidige AD opleidingen

IO2: Het profiel van de professionele audiobeschrijver

IO3: Ontwerp van de opleiding

IO4: Ontwikkelen van leermateriaal

IO5: Evaluatie en testen

IO6: Evaluatie, Erkenning en Accreditatie van de opleiding

Voor iedere IO worden specifieke resultaten geproduceerd, waaronder IO-verslagen, die beschikbaar worden gesteld via de website van het project. Voor iedere IO wordt een bepaald tijdspad voorzien.

Advertisement